Info

Generel information omkring udstyr fra SuperEventShop.

Når I køber udstyr fra SuperEventShop, er det altid klar til brug inkl. alt nødvendigt udstyr & tilbehør, samt vejledning.

Lovgivning og regler vedr. oppustelige forlystelser

Skal I opstille hoppeborg eller andet oppusteligt udstyr som en “offentlig forlystelse”, skal udstyret være godkendt og forsikret og der ansøges og indhentes en tilladelse fra det stedlige politi.

SuperEvent leverer den nødvendige dokumentation, så Jeres udstyr kan få det lovpligtige tilsyn.
Hvis I ønsker udstyret leveret inklusiv tilsynsbog og første tilsyn, kan vi sørge for dette inden levering. Prisen er kr. 2500,- ekskl moms for tilsynsbog og kr. 1500,- ekskl. moms for selve tilsynet. Tilsynsbogen er en engangs-investering og udstyres vil herefter skulle synes 1 gang årligt, som I aftaler og afregner direkte med Force Technology.

SuperEvent har solgt mange professionelle hoppeborge igennem de seneste 12 år og kender alle regler og lovgivning indenfor området og står selvfølgelig til rådighed med vejledning til vores kunder.

Kort fortalt, hvis der er tale om brug af hoppeborg/udstyr som en offentlig forlystelse:

  • Hoppeborgen/udstyret skal have en lovpligtig tilsynsbog og skal synes 1 gang om året.
  • I skal som ejer have en produktansvarsforsikring & evt. arbejdsskadeforsikring.
  • I skal som arrangør (opstiller af hoppeborgen) søge tilladelse hos det stedlige politi.

Ved køb af en hoppeborg, kan I selv aftale direkte med f.eks. Force Technology vedr. tilsyn af hoppeborgen. I kan også vælge, at vi sørger for dette inden levering.

På dette link kan du se bekendtgørelsen om offentlige forlystelser:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/502

Kontakt os for yderligere information.


 

Klik for at se vores: Salgsbetingelser

Klik for at se løsblad på: 1,5 HP Blæser til hoppeborg & oppustelige events

Klik for at se løsblad på: 2,0 HP Blæser til hoppeborg & oppustelige events

0

Din varekurv